نمایش یک نتیجه

چراغ سیگنال

در انواع تابلو برق های صننعتی برای اهداف متفاوتی استفاده می شوند .

این لامپ ها در نوع صنعتی خود معمولا دارای قاب بوده و بنده ای رزوه شده می باشند

که توسط یک مهره بر روی بدنه تابلو برق فیکس می شوند .