تابلو برق کنترل استخر،جکوزی و موتورخانه،قیمت و طریقه کارکرد آن