نمایش یک نتیجه

ترموستات

سنسوری برای دما و کنترل مدار با استفاده از دما

مناسب برای تابلو های ترموستاتی