نمایش یک نتیجه

تابلو برق خازنی

اصلاح ضریب برق و کم کردن مصرف برق

بار راکتیو مدار را حذف و 30% از مبلغ برق کم می شود

باعث داغ نشدن سیم های برق و تقویت آمپر برق

مناسب برای انواع مدارس و شرکت ها و…