نمایش یک نتیجه

تابلو کمپرسور باد

برای پر کردن مخزن باد وقتی به فشار متناسب رسیدند

پرشر سوییچ که روی مخزن بسته شدند فرمان قطع کنتاکتور را می دهد

دارای تابلو های تک فاز و سه فاز

سه فاز : 1 عدد کنتاکتور 1 عدد مینیاتوری سه فاز ، 1عدد کنترل فاز ، 1 عدد بی متال

تک فاز : 1 عدد کنتاکتور ، 1 عدد مینیاتوری تک فاز ، 1 عدد بی متال