نمایش یک نتیجه

تابلو برق ترموستات

مناسب برای انواع کوره المنتی ، مشعلی.

قابلیت سنجش درجه حرارت

و نسبت به درجه آن مدار آن را کنترل یا قطع و وصل میکنه که دما ثابت بماند