نمایش 1–12 از 13 نتایج

محافظ جان اشنایدر

نوعی فیوز محسوب میشه که از جان انسان در برابر جریان

نشتی محافظت میکنه. طرز کارش این طور هست که چون فاز و نول با هم به

فیوز وصل میشه اگه در جایی از مدار اتصال زمین برقرار بشه ، مثال بدنه دستگاه

برقدار بشه ، فیوز سریع مدار رو

قطع میکنه تا کسی دچار برق

گرفتگی نشه.