نمایش یک نتیجه

کنتاکتور اشنایدر

اشنایدر الکتریک

،  شرکت تجهیزات الکتریکی فرانسوی است، که در زمینه تولید تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی،

مهندسی برق، تجهیزات تولید، توزیع و انتقال انرژی الکتریکی فعالیت می‌کند.