نمایش یک نتیجه

ساعت صنعتی یا تایمر

Timer یا ساعت صنعتی  وسیله‌ای است که از ورودی سیگنالی را دریافت کرده
و پس از فرا رسیدن زمانی که از قبل بر روی آن تنظیم شده، سیگنالی را به خروجی ارسال می‌کند.